Trænerspire-kursus

Relevant trænerspire-kursus for klubbens instruktørassistenter. Kompetencerne blev udfordret og styrket, så vi i klubben har fået endnu bedre rollemodeller!

Tak til DGI Sydøstjylland (en del af DGI Svømning) og de tre DGI-instruktører for et super godt kursusforløb!
Svømmeklubbens instruktørassistenter har i alt deltaget i 4 workshops, som skal styrke dem i, at være gode rollemodeller i svømmehallen 
De fire moduler omhandlede:
 • Børns motoriske udvikling
 • Den gode træners pædagogiske værktøjskasse
 • Kompetencer til tydelig kommunikation og formidling
 • Samarbejdet mellem instruktør og hjælpeinstruktør (instruktørerne var her inviteret med)
Instruktørassistenterne har bl.a. arbejdet med:
 • Grovmotoriske øvelser (land/vand)
 • Udvikling af lege (lette/svære)
 • Sanserne 
 • Aktivitetsbane
 • Aktiviteter med fokus på een sans
 • Niveau og alder (rollemodeller)
 • Go-principperne (glæde og fællesskab)
 • Tydelig, effektiv og anerkendende kommunikation
 • Konfliktløsning
 • Girafsprog
 • Få træningen til at glide lettere
 • Samarbejde og vidensdeling
 • Feedback-øvelser
Tak til alle deltagere, instruktørassistenter og instruktører. Vi glæder os til den nye sæson i september!
OBS!!! Vil du også være med på holdet - så tøv ikke med at sende os en besked.