Årsmøde 2022

7 af svømmeklubbens delegerede deltog i DGI Sydøstjyllands årsmøde, den 28. november 2022 i Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Igen i år, deltog Thyregod Svømmeklub i årsmødet.

Årets punkter var:

  1. Punkt 1: Valg af dirigent. Landsdelsbestyrelsen foreslår Ernst Møller Dirigenten udpeger stemmetællere
  2. Punkt 2: Landsdelsbestyrelsens beretning
  3. Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 til godkendelse
  4. Punkt 4: Indkomne forslag
  5. Punkt 5: Fremlæggelse af budget for 2023 til orienteringPunkt 6: Godkendelse af kontingent for det kommende år
  6. Punkt 7: Valg til bestyrelsen
  7. Punkt 8: Eventuelt

Svømmeklubbens delegerede fik rig mulighed for, at få indflydelse og give sin stemme tilkende. Samtidig blev årets forening udnævnt og samtidig blev fire andre foreninger anerkendt med en lille erkendtlighed, hvoraf Thyregod Svømmeklub var en af de fire. Svømmeklubben blev anerkendt for de gode og innovative ideer, som klubben det sidste halvandet år har arbejdet hårdt og målrettet med. Det har været en stor succes, som DGI hermed har anerkendt. TAK FOR DET!