18 sep
2024
 • Onsdag, 19.00 – 20.30

Generalforsamling 2024

Thyregod Svømmeklubs bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Thyregod Fritidscenter.

I følge vedtægterne skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  2. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest syv dage før generalforsamlingen.

Vi glæder os til en hyggelig aften og glæder os til at se netop dig!!! Kom og sæt dit præg på svømmeklubbens arbejde med børn og voksne i vand og vær med til en aften, hvor du kan give dine meninger til kende og få svar på en masse spørgsmål.