20 sep
2023
 • Onsdag, 19.00 – 20.30

Generalforsamling 2023

Thyregod Svømmeklubs bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling, på Thyregod Kursuscenter.

I følge vedtægterne skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
  1. henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  2. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Vi glæder os til en hyggelig aften og glæder os til at se netop dig!!! Kom og sæt dit præg på svømmeklubbens arbejde med børn og voksne i vand og vær med til en aften, hvor du kan give dine meninger til kende og få svar på en masse spørgsmål.