Holdet Bag Svømmeklubben

Få her et overblik over klubbens instruktørassistenter og instruktører i både svømmeskolen og på voksenholdene.